Opis działania strony

Informacja dla Pracodawcy

 1. Wybierasz rodzaj i ilość szkoleń, które chcesz zamówić.
 2. Podajesz dane do faktury – konto tworzy się automatycznie.
 3. Na podstawie faktury proforma dostępnej w zakładce FAKTURY dokonujesz płatności wybierając najdogodniejszą dla siebie formę płatności.
 4. Po opłaceniu szkolenia uzyskujesz pełen dostęp do serwisu oraz zakupionych szkoleń.
 5. Sam decydujesz kiedy rozpoczniesz i zakończysz szkolenie oraz komu i kiedy przekażesz odpowiednie szkolenie.
 6. Aby przekazać szkolenie pracownikowi wprowadź jego adres e-mail oraz szkolenia, które ma wykonać.
 7. W przypadku gdy pracownik nie ma założonego konta, konto zostanie automatycznie utworzone, a pracownik otrzyma wiadomość e-mail z instrukcją aktywacji konta co jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego dostępu do szkolenia.
 8. W momencie uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu, od razu otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej, dostępne w zakładce “Certyfikaty”.
 9. Po zakończonym szkoleniu przez Twoich pracowników otrzymujesz stosowną informację mailową.

Informacja dla Pracownika

 1. Za pośrednictwem e-maila otrzymasz  dane potrzebne do zalogowania się w systemie.
 2. Po zalogowaniu otrzymujesz pełen dostęp do szkolenia.
 3. Po potwierdzeniu swoich danych możesz rozpocząć szkolenie.
 4. Szkolenie jest podzielone na kilka modułów. Każdy moduł kończy się krótkim testem sprawdzającym składającym się z dwóch pytań dotyczących danego modułu. Pytania są jednokrotnego wyboru. Odpowiedzi na pytania ze wszystkich modułów sumują się i stanowią podstawę do uzyskania zaliczenia szkolenia. Zaliczenie następuje po uzyskaniu 70% poprawnych odpowiedzi.
 5. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, od razu otrzymujesz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej, dostępne w zakładce “Certyfikaty”.
 6. Wygenerowane zaświadczenie możesz przesłać jednym kliknięciem na adres mailowy zwrotny swojego pracodawcy, z którego otrzymałeś dostęp do szkolenia lub wydrukować.