NIE MASZ DOSTĘPU DO SZKOLENIA. ZAKUP JE, ABY MÓC KONTYNUOWAĆ!


Szkolenie z zakresu BHP skierowane do osób zatrudnionych jako przedstawiciele handlowi. Z uwagi na swą specyfikę zawodu wymaga on szczegółowej znajomości przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie zawiera kompleksową wiedzę na temat możliwych zagrożeń, poszerza kompetencje i umiejętności w zakresie oceny czynników ryzyka i pozwoli zminimalizować prawdopodobieństwo występowania wypadków i zagrożeń w codziennej pracy.

Zaloguj się by otrzymać dostęp do szkolenia.

Wybierz szkolenie

Kategorie: