NIE MASZ DOSTĘPU DO SZKOLENIA. ZAKUP JE, ABY MÓC KONTYNUOWAĆ!


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników sklepów i punktów sprzedażowych, pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Uczestnicy szkolenia poznają czynniki ryzyka i możliwe do wystąpienia zagrożenia związane z wykonywaniem obowiązków na stanowisku sprzedawcy, jak również posiądą wiedzę niezbędną do właściwego zorganizowania stanowiska roboczego, zgodnie z przepisami BHP.

Zaloguj się by otrzymać dostęp do szkolenia.

Wybierz szkolenie

Kategorie: